Non à la suppression de la justice de paix de Kraainem -Geen afschaffing van het vredegerecht te Kraainem

Nous nous opposons à la suppression de la Justice de Paix à Kraainem.

Se rendre en voiture à Rhode-Saint-Genèse depuis Kraainem/Wezembeek-Oppem nécessite de parcourir plus de 20 km (et à certaines périodes de l’année 27 km quand la Forêt de Soignes est fermée à la circulation) pour une durée de parcours variant de 35 à 55 minutes sans compter les embouteillages incessants du Ring.
En transport public, le déplacement entre Kraainem/Wezembeek-Oppem et Rhode-Saint-Genèse nécessite l’emprunt successif de 4 lignes et le temps de parcours varie entre 1h 20 et 2 h.
Ceci tant à l’aller qu’au retour !

Wij verzetten ons tegen de afschaffing van het Vredegerecht te Kraainem.

Zich verplaatsen met een auto van Kraainem/Wezembeek-Oppem naar Sint-Genesius- Rode vereist meer dan 20 km (en op bepaalde periodes van het jaar 27 km wanneer het Zoniënwoud aan het verkeer is gesloten is) te rijden voor een duur van 35 tot 55 minuten zonder de onophoudelijke verkeerhinder op de Ring te tellen.
Met openbaar vervoer, vereist de verplaatsing tussen Kraainem/Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius-Rode het opeenvolgende verbruik van 4 lijnen en de tijd van trajecten varieert van 1u 20 min tot 2 uren… dit zowel om het heen te gaan als aan de terugkeer!


Pierre SIMON, conseiller communal    Contacter l'auteur de la pétition