Provincielaan is geen begravenisplaats

Geachte heer/Mevrouw

Na de dood van twee kinderen op dezelfde plaats in een paar jaar tijd, Provincialaan voor de Gamma winkel, is het meer dan tijd om te zeggen en te handelen ten gunste van de voetgangers, om onze middelen te mobiliseren zodat de gemeente maatregelen neemt van preventie en bescherming om eindelijk de gebruikers van dit gedeelte het gevoel van veiligheid te verzekeren en gerust te stellen.

STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

Voetgangers moeten overal voorrang krijgen. Dit is het STOP-principe. Stop de auto, we geven eerst prioriteit aan voetgangers, dan aan fietsers, dan aan openbaar vervoer, en dan pas aan de auto.

Dit betekent niet dat ze niet op hun bewegingen moeten letten.

Aan automobilisten: pas uw snelheid aan, vertraag, geef systematisch voorrang aan voetgangers, maar vergeet vooral niet oogcontact te maken met overstekende mensen. Dat is belangrijk.


Martin Muamba Londja    Contacter l'auteur de la pétition

Signer cette pétition

En signant, j'autorise Martin Muamba Londja à transmettre les informations que je fournis sur ce formulaire aux personnes ayant un pouvoir de décision sur cette question.

Nous ne publierons pas votre adresse e-mail en ligne.

Nous ne publierons pas votre adresse e-mail en ligne.Publicité payante

Nous ferons la promotion de cette pétition auprès de 3000 personnes.

Apprendre encore plus...