Solidarité avec Clovis! Solidariteit met Clovis!

[Nl hieronder]

Nous apprenons avec surprise et consternation le licenciement de notre collègue Clovis, atteint de maladie et en service léger à la cellule Itris depuis plusieurs mois.

Le service B-HR invoque le fait qu'il n'ait pas encore réussi son examen Selor pour refuser un reclassement ou une pension maladie.

Clovis étant un collègue apprécié par tous, ce traitement qu'il a subi a profondément choqué ses collègues, ainsi que les organisations syndicales !

Quand Clovis faisait rouler les trains, tout en ayant pas réussi le Selor, la direction n'y voyait pas d'objection.

C'est clairement une discrimination dûe à son état de santé.

Nous, collègues et organisations syndicales en front commun, n'acceptons pas ce deux poids deux mesures et exigeons une solution juste, à la hauteur du travail fourni par Clovis.

En signant cette pétition, nous avertissons la direction que nous ne resterons pas les bras croisés.

 

We vernemen met verbazing en verbijstering het ontslag van onze collega Clovis, getroffen door ziekte en in lichte dienst in de cel Itris sinds verschillende maanden.

De afdeling B-HR voert het feit dat hij zijn Selor-examen nog niet heeft afgelegd aan als reden om een herklassering of ziektepensioen te weigeren.

Aangezien Clovis een door iedereen gewaardeerde collega is, heeft deze behandeling zijn collega's en de vakbonden diep geschokt!

Toen Clovis de treinen deed rijden, ook al was hij niet geslaagd voor zijn Selor, had de directie geen bezwaar.

Er is duidelijk een discriminatie vanwege zijn gezondheidstoestand.

Wij, collega's en vakbonden in gemeenschappelijk front, aanvaarden deze dubbele standaard niet en eisen een billijke oplossing, die in verhouding staat tot het door Clovis verrichte werk.

Door deze petitie te ondertekenen, waarschuwen we de directie dat we niet met de armen gekruist zullen blijven zitten.


CSC/ACV TRANSCOM/CGSP CHEMINOT- ACOD SPOOR    Contacter l'auteur de la pétition