Stop aux Horodateurs à Forest !

Notre mouvement est formé de dizaines de simples citoyens, riverains, professions libérales, travailleurs et commerçants à Forest.

Notre mouvement est totalement neutre politiquement et lié à aucun parti !

Notre seul but est que les partis politiques forestois trouvent ou retrouvent le bon sens en annulant l’implantation des horodateurs partout à Forest. Et qu’ils vous indiquent clairement leurs positions avant les élections communales du 14 octobre au travers de tous leurs tracts et programmes.

Nous estimons que les citoyens ou représentants de quartier doivent être consultés pour un sujet aussi important. Et que, suivant les rues, il soit décidé d’avoir des zones libres ou des zones bleues ou des zones avec horodateurs. Le tout avec concertation et bon sens !


www.stophorodateursforest.be

 

Onze beweging bestaat uit tientallen gewone burgers, buurtbewoners, beoefenaars van vrije beroepen, arbeiders, bedienden en handelaars in Vorst.

Onze beweging is politiek volledig neutraal en heeft met geen enkele partij banden !

Onze enige bedoeling is dat de politieke partijen in Vorst het gezond verstand (terug) laten zegevieren door de massale inplanting van parkeermeters op het hele grondgebied te annuleren. En dat ze duidelijk hun positie hierover communiceren via hun pamfletten en programma's en dit voor de gemeenteraadverkiezingen van 14 oktober.

Wij zijn van mening dat voor een dergelijk belangrijk onderwerp de burgers of wijkvertegenwoordigers geraadpleegd moeten worden. En dat er, in functie van de straten, beslist dient te worden of parkeren gratis mag, in een blauwe zone of met parkeermeters en dit alles in overleg en met gezond verstand.


Collectif "Stop Horodateurs Forest"    Contacter l'auteur de la pétition